Start på nytt


DANSKE NAVNEDAGER

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Dager merket med stjerne (*) er Tycho Brahe-dager, dvs. uheldige dager
Hvis hovedsiden med ønsket dag ikke åpnes, bruk IE 6.0+


 JANUAR
01.01 (ingen) *
Årets første dag er også den første av årets 32 Tycho Brahe-dager
02.01 Abels dag *
Adam og Evas sønn, som ble myrdet av broren Kain
03.01 Enoks dag
Kains sønn Henok, som skal ha blitt 365 år gammel
04.01 Methusalems dag
Henoks sønn, som skal ha blitt 769 år gammel
05.01 Simeons dag
Den fromme Simeon, som tilbrakte 26 år på toppen av en søyle
06.01 Hellige tre kongers dag *
De tre vise menn Balthasar, Kasper og Melchior, som kom til Jesusbarnet
07.01 Knuds dag
Danske Erik Ejegods sønn Knud Lavard, som ble myrdet i 1131
08.01 Erhards dag
Den irske munken Erhard, som gav en blind jomfru synet tilbake
09.01 Julianus dag
Biskop i Toledo om lag år 600
10.01 Eremitten Pauls dag
Bodde 90 år i Egypts ørken, levde av frukt og et halvt brød hver dag
11.01 Hyginus dag *
Den romerske biskop Hyginus, som led martyrdøden i år 142
12.01 Reinholds dag *
Steinhogger fra Köln, som ble myrdet på 1200-tallet og kastet i Rhinen
13.01 Hilarius dag
Biskop i Poitiers som døde i år 367
14.01 Felix dag
Kunne gå på vannet da han ble forfulgt av keiser Decius' soldater i år 200
15.01 Maurus dag
Benedektinermunk ca. år 500, som helbredet mange funksjonshemmede
16.01 Marcellus dag
Pave Marcellus, død 309, måtte være stallgutt hos keiser Maxentius
17.01 Antonius dag
Eremitt, død 115 år gammel i 356, dyrevokteres og kostebinderes helgen
18.01 Priscas dag
Ung halshugget romersk jomfru, kastet til løvene, som ikke drepte henne
19.01 Pontianus dag
Martyr som ble kraftig torturert før han døde
20.01 Fabians og Sebastians dag *
Pave utnevnt 236 & kristen offiser i keiserens hær som ble martyrer
21.01 Agnes dag
Kristen romersk jomfru som ikke ble drept naken fordi håret vokste
22.01 Vincents dag
Spansk martyr, død 304, med fengsel som ble til en blomsterhage
23.01 Emerentias dag
Emerentia, steinet til døde 304, kunne hjelpe barnløse kvinner
24.01 Timotheus dag
Timotheus var Paulus' reisekamerat og ble steinet til døde i år 97
25.01 Pauli omvendelsesdag
Den jødiske fariseer Saulus ble blind, men fikk synet igjen som kristen
26.01 Polycarpus dag
Biskop som ble halshogd år 155, fordi bålets flammer ikke bet på ham
27.01 Chrystostomus dag
Biskop Johannes fra Istanbul, ca. 400, kalt Gyldenmund pga. veltalenhet
28.01 Karls dag
Den franske kongen Karl den store døde på denne dagen i 814
29.01 Valerius dag
Trolig en biskop fra Saragossa i Spania
30.01 Adelgundes dag
Fransk prinsesse, som grunnla et kloster, der hun senere døde i 680
31.01 Vigilius dag
Biskop i Trient som ble myrdet i år 405

 FEBRUAR
01.02 Brigidas dag
Irsk helgen, så from som barn at det brant en flamme over hennes hjem
02.02 Kyndelmissedag
Dansk versjon av det latinske Missa candelarum, lysenes fest
03.02 Ansgar eller Blasius dag
Ansgar var Nordens apostel & Blasius var eremitt som velsignet ville dyr
04.02 Veronikas dag
Veronika tørket pannen til Jesus med en klut som fikk bilde av Jesu ansikt
05.02 Agathes dag
Martyr som fikk brystene skåret av under tortur, de ammendes helgen
06.02 Dorotheas dag
Sendte via et himmelvesen en blomsterkurv og omvendte sin dommer
07.02 Rikards dag
Trolig oppkalt etter Rikard Løvehjerte, en engelsk korsfarer
08.02 Corinthas dag
Trolig navnet på en tidlig martyr
09.02 Apollonias dag
Martyr, død ca. 250, som fikk tennene trukket ut, tannlegenes helgen
10.02 Scholasticas dag
Tvillingsøster til den hellige Benedikt, benediktinerordenens grunnlegger
11.02 Euphrosynes dag *
Innelåst i 30 år i et munkekloster, der hun gjemte seg for en hedensk frier
12.02 Eulalias dag
Martyr 13 år gammel i år 304, da hennes sjel steg som due til himmelen
13.02 Benignus dag
Skal ha lidd martyrdøden i det 2. århundre
14.02 Valentinus dag
Helbredet en dommers blinde datter og omvendte familien, halshogd 273
15.02 Faustinus dag
Ble sammen med sin bror pint til døde i Roma år 120
16.02 Julianes dag
Tre ulike hellige kvinner har dette navnet
17.02 Findanus dag *
Engelsk biskop om lag år 660
18.02 Concordias dag *
Romersk jomfu som ble martyr under keiser Decius i år 250
19.02 Ammons dag
Led martyrdøden i år 250 etter å ha heiet på de anklagede kristne i retten
20.02 Eucharias dag
Biskop i Lyon som døde år 450
21.02 Samuels dag
Den hellige jødiske krigsfører i kampen mot filisterne
22.02 Peters stol
Simon, som Jesus kalte Peter, tiltrådte som biskop i Antiokia
23.02 Papias dag
Biskop i den frygiske byen Hierapolis, led martyrdøden i det 2. århundre
24.02 Matthis dag
Apostel som ble valgt i stedet for Judas da han hadde forrådt Jesus
25.02 Victorinus dag
From mann som led martyrdøden i Egypt år 285
26.02 Ingers dag
Trolig oppkalt etter en fransk prinsesse
27.02 Leanders dag
Biskop i Sevilla som døde i år 600
28.02 Øllegaards dag
Etter tyske Hildegard, død 1179, som var abbedisse i Rupertsberg
29.02 (Øllegaards dag)
24. februar var skuddsårsdag, så navn for 24.-28. ble forrykket én dag

 MARS
01.03 Albinus dag
Biskop fra Angers i Frankrike som helbredet blinde og vekket opp døde
02.03 Simplicius dag
Pave til år 483
03.03 Kunigundes dag
Gift med tysk-romersk keiser Henrik 2, men likevel hellig jomfru
04.03 Adrians dag
Romersk soldat som ble omvendt av kristne martyrer
05.03 Theofilus dag
Biskop i Cæsare ca. år 200 eller en som fridde seg fra pakt med djevelen
06.03 Godtfreds dag
Kardinal i Roma i år 1100
07.03 Perpetua dag
Led martyrdøden i 203 etter å ha sett seg selv stige opp til himmelen
08.03 Beates dag
Det er uklart hvem Beate var
09.03 Fyrre ridderes dag
Fire av keiser Licinius' kristne soldater som ble brent på bålet
10.03 Edels dag
Kanskje Ethelreda, som var engelsk abbedisse ca. år 630
11.03 Thalas dag
Kanskje en jomfru som led martyrdøden
12.03 Gregorius dag
Oppkalt etter pave Gregor den store, som døde i 604
13.03 Macedonius dag
Led martyrdøden etter å ha veltet en avgudsstatue
14.03 Eutyshius dag *
Martyr fra Mesopotamia (Irak) ca. år 740
15.03 Zacharias dag *
Pave som døde i 752
16.03 Gudmunds dag
Islandsk biskop som døde i 1237
17.03 Gertruds dag
Belgisk abbedisse som døde i 659
18.03 Alexanders dag
Biskop i Jerusalem til år 250
19.03 Josefs dag
Oppkalt etter jomfru Marias mann
20.03 Cordius dag
En av keiser Diokletians offiserer som lot seg omvende
21.03 Benedicts dag
Grunnleggeren av benediktinernes kloster på Monte Cassino
22.03 Paulus dag
Fransk biskop ca. år 400
23.03 Fidelis dag
Enten en kapusinermunk fra 1590 eller en martyr fra ca. år 300
24.03 Ulrikas dag
Det er uklart hvem Ulrika var
25.03 Maria bebudelsesdag eller Vårfruedag
Engelen Gabriel kom til jomfru Maria og sa at hun skulle føde Frelseren
26.03 Gabriels dag
Erkeengelen Gabriel, som var Guds sendebud
27.03 Kastors dag
Trolig oppkalt etter martyren Castulus
28.03 Eustacius dag
Biskop i Antiokia (Tyrkia) ca. år 350
29.03 Jonas dag
Oppkalt etter en martyr som døde i år 327
30.03 Quirinus dag
Romersk hærfører som ble biskop i Neuss og drept som martyr
31.03 Balbinas dag
Quirinus' datter som led martyrdøden sammen med faren

 APRIL
01.04 Hugos dag
Hugo fra Grenoble, død 1132, var så from at han gråt av verdens ondskap
02.04 Theodosias dag
Kvinne fra Tyrus som led martyrdøden på 300-tallet
03.04 Nicætas dag
Gresk abbed som led matyrdøden under keiser Leo
04.04 Ambrosius dag
Biskop i Milano som døde denne dag i år 397
05.04 Irenes dag
From kvinne og søstrene Agape og Chionia ble brent i Saloniki 304
06.04 Sixtus dag
Pave som er begravet ved siden av Peter i Peterskirken
07.04 Egesippus dag
Jødisk historiker som døde i Roma i år 180
08.04 Janus dag
Kanskje martyren Januaris, hans blod begynte å flyte når det ble krig
09.04 Procopius dag
Trolig oppkalt etter biskop Procopius fra Nikodemia
10.04 Ezekiels dag *
Oppkalt etter profeten Esekiel
11.04 Leos dag
Leo den store var pave fra 440 til 461
12.04 Julius dag
Julius 1 var pave fra 336 til 352
13.04 Justinus dag
Oppkalt etter martyren Justin fra Nablus
14.04 Tiburtius dag
Martyren Tiburtius ble drept sammen med broren Valerius
15.04 Olympias dag
Trolig oppkalt etter en abedisse fra Nikodemia, død 408
16.04 Mariannes dag
Det er uklart hvem Marianne var
17.04 Anicetus dag *
Oppkalt etter pave Anicetus
18.04 Elutherius dag *
Jugoslavisk biskop fra ca. år 200
19.04 Daniels dag
Oppkalt etter profeten Daniel
20.04 Sulpicius dag
Enten biskop Sulpice fra Bourges, død 647, eller en omvendt romer
21.04 Florentius dag
Florentius ble pint og brent i Paris i 1549
22.04 Gajus dag
Romersk pave som led martyrdøden i 296
23.04 Georgs dag
St. Georg eller Jørgen ble drept flere ganger i 303
24.04 Albertus dag
Erkebiskop i Praha som ble født i 956
25.04 Markus dag
Oppkalt etter evangilisten Markus
26.04 Cletus dag
Trolig oppkalt etter pave Kletus/Anakletius ca. år 90
27.04 Ananias dag
From munk som led martyrdøden i Iran i år 350
28.04 Vitalis dag
Han ble drept som martyr i år 60 under keiser Nero
29.04 Peter martyrs dag
Dominikanermunk som ble martyr i Milano i 1252
30.04 Severus dag
Oppkalt etter biskop Severus fra Napoli ca. år 400

 MAI
01.05 Philips og Jacobs dag eller Valborgs dag
Filip og Jakob var apostler & Valborg, død 779, var tysk abbedisse
02.05 Athanasius dag
Biskop i Aleksandria, død 373, måtte skjule seg i ørkenen
03.05 Korsmessedag
Til minne om at keiser Konstantins mor fant Jesu kors i 326
04.05 Florians dag
En av keiser Diokletians soldater som ble omvendt, men led martyrdøden
05.05 Gothards dag
Biskop i Hildesheim, død 1038
06.05 Johannes ante portam dag
Johannes utenfor porten, dvs. ble kastet i kokende olje utenfor Roma
07.05 Flavia dag *
Romersk kvinne som led martyrdøden under keiser Domitian
08.05 Stanislaus dag
Biskop fra Krakow som ble drept under kong Boleslaus 2
09.05 Caspars dag
Trolig oppkalt etter en av de tre vise menn
10.05 Gordianus dag
En av keiser Julians omvendte tjenestefolk som led martyrdøden
11.05 Mamertus dag
Biskop fra Sør-Frankrike som led martyrdøden i 477
12.05 Pancratius dag
Frygier som led martyrdøden i år 304
13.05 Ingenuus dag
Omvendt romersk kriger som ble dødsdømt av keiser Decius
14.05 Kristians dag
Det er uklart hvem Kristian var
15.05 Sofies dag
Sofie var romersk martyr
16.05 Saras dag
Oppkalt etter Abrahams kone
17.05 Brunos dag
Biskop av Würzburg som ble drept i 1046 da taket styrtet ned
18.05 Eiriks dag *
Oppkalt etter den svenske kongen Erik 9
19.05 Potentiana dag
Romersk kvinne som sammen med søsteren Praksedis ble martyr år 160
20.05 Angelicas dag
Det er uklart hvem Angelika var
21.05 Helenes dag
Keiser Aleksanders mor, som fant Jesu kors i Jerusalem
22.05 Castus dag
Romersk martyr fra omkring år 250
23.05 Desiderius dag
Fransk biskop, henrettet 607 for å ha kritisert dronningens utuktige liv
24.05 Esthers dag
Jødisk kvinne som giftet seg med perserkongen og reddet jødene
25.05 Urbanus dag
Pave som led martyrdøden i Roma i år 230
26.05 Bedas dag
Munk som kom til England som misjonær i år 700
27.05 Lucians dag
From kristen som led martydøden ca. år 200 i Tomi ved Svartehavet
28.05 Vilhelms dag
Karl den stores minister som gikk i kloster, tålte glødende kull, død 812
29.05 Maximus dag
Biskop i Trier fram til år 350
30.05 Vigands dag
Han led martyrdøden i Frankrike i år 370
31.05 Petronellas dag
Apostelen Peters datter som sultet seg i hjel for ikke å bli gift

 JUNI
01.06 Nicomedes dag
Omvendt romersk soldat som ble martyr
02.06 Marcellinus dag
Kristen romer som ble halshogget i år 304 under keiser Diokletian
03.06 Erasmus dag
Biskop som ble pint og plaget tre ganger før han endelig døde
04.06 Opatus dag
Kristen martyr som døde i år 350
05.06 Bonifacius dag
Engelsk munk, drept i 755 av friserne, som han forsøkte å omvende
06.06 Nobertus dag *
Erkebiskop, død 1134, ble munk da han ble rammet av lynet
07.06 Jeremias dag
En av det gamle testamentes profeter
08.06 Medardus dag
Biskop i St. Quentin og Tournai som gav bort alt før han døde i 545
09.06 Primus dag
Sammen med broren Felicianus ble han martyr under Diokletian
10.06 Onuphrius dag
Kristen egyptisk eremitt som en engel brakte brød hver dag
11.06 Barnabas dag
En av Jesu disipler, som ble drept på Kypros
12.06 Basilius dag
Kristen munk som led martyrdøden under keiser Diokletian
13.06 Cyrillus dag
Trolig oppkalt etter biskop Cyril fra Aleksandria, død i 444
14.06 Rufinus dag
Kanskje en venn av biskop Ambrosius i Milano, ca. 400
15.06 Vitus dag
Led martyrdøden som 12-åring sammen med sin mor
16.06 Thycos dag
Ble biskop på Kypros i 470
17.06 Budolfs dag
Munk som på 600-tallet grunnla et kloster i Lincolnshire
18.06 Leontius dag
Fønikisk munk som helbredet og omvendte en romersk tribun
19.06 Gervasius dag
Henrettet sammen med sin bror Protasius i Milano omkring år 100
20.06 Sylverius dag
Pave som ble drept som martyr under keiser Justinian
21.06 Albanus dag
Engelsk biskop som ble myrdet i sin kirke i Mainz ca. år 300
22.06 Ti tusinde martyrers dag
Denne dag lot keiser Hadrian tusenvis av kristne myrde på Ararat
23.06 Paulus dag
Italiensk munk fra Nola, drept som martyr denne dag i år 400
24.06 Sankt Hans dag eller Jønsmesse
Dåperen Johannes dag, som er midtsommer
25.06 Prospers dag
Kirkefar fra det 4. århundre, født i Aquitaine
26.06 Pelagius dag
Kanskje en danserinne fra Antiokia som var forkledd som mann
27.06 Syvsoverdag
Sju brødre som ble murt inne og vekket til live etter 200 år
28.06 Eleanora dag
Det er uklar hvem Eleanora var
29.06 Petrus & Paulus dag
To apostler henrettet samme dag av keiser Neros soldater
30.06 Lucinas dag
Omvendt romersk kvinne som døde som 95-åring i 365

 JULI
01.07 Theobaldus dag
Eneboer fra Vincenza i Italia, død 1066, som forårsaket undere
02.07 Maria besøgelsesdag
Maria besøkte Elisabet, som skulle føde Johannes døperen
03.07 Cornelius dag
Trolig oppkalt etter pave Kornelius, død 253
04.07 Ulriks dag
Biskop Ulrich fra Augsburg ble gjort til helgen for gode gjerninger i 993
05.07 Anshelmus dag
Oppkalt etter erkebiskop Anshelmus av Canterbury
06.07 Dions dag
Det er uklart hvem Dion var
07.07 Willibalds dag
Biskop og den første engelske pilgrim som dro til Det hellige land
08.07 Kjelds dag
Den skotske munk Killian ble biskop i Würzburg i 670
09.07 Sostratas dag
Det er uklart hvem Sostratas var
10.07 Knud konges dag
Danske Knut den hellige ble drept 1086 i St. Albans kirke i Odense
11.07 Josvas dag
Josva ledet det jødiske folk inn i det forjettede land
12.07 Henriks dag
Tyske Henrik 2 ble gjort til helgen i 1152
13.07 Margrethes dag
Ble halshogget i år 275 for å ville leve for sin tro og ikke gifte seg
14.07 Bonventuras dag
Fransiskanermunk som ble biskop i Albano
15.07 Apostlenes deling
Denne dag sendte Jesus disiplene ut for å omvende all verden
16.07 Susannes dag
Gift med Joakim av Babylon, eller en kvinne som ble martyr i Roma 293
17.07 Alexius dag *
Vandret om som tigger i 34 år og forkynte Guds ord til sin død i 430
18.07 Arnolfus dag
Biskop i Metz, der det skjedde undere ved hans grav
19.07 Justas dag
Spansk kvinne som ble martyr etter å ha nektet en skål til hedensk ofring
20.07 Elias dag
Biskop i Jerusalem som ble jaget fra byen av keiseren i år 500
21.07 Evenus dag *
Det er uklart hvem Evenus var
22.07 Maria Magdalenas dag
Sørget sammen med to andre kvinner ved Jesu grav
23.07 Apollinarius dag
Biskop i Ravenna, der det skjedde undere ved hans grav
24.07 Christinas dag
Drept av faren 11 år gammel fordi hun spottet avgudsbilder
25.07 Jacobs dag eller Ibs dag
Jakob (dansk navn Ib) var sønn av Sebedeus, ble drept av kong Herodes
26.07 Annas dag
Anna var mor til Maria, dvs. Jesu mormor
27.07 Marthas dag
Søster til Lasarus og nær venn av Jesus
28.07 Aurelius dag
Han og hans kone var fromme spaniere som led martyrdøden
29.07 Olavs dag eller Olsmesse
Olav den hellige, drept på Stiklestad 1030, undere skjedde ved hans grav
30.07 Abdons dag
En av Israels siste dommere ifølge Det gamle testamente
31.07 Germanus dag
Omvendt jurist som gikk i kloster, død 448

 AUGUST
01.08 Peters fængsels dag
En engel befridde apostelen Peter fra hans lenker i Jerusalem
02.08 Hannibals dag
Det er uklart hvem Hannibal var
03.08 Nikodemus dag
Jødisk skriftlærd, bl.a. omtalt i Johannesevangeliet
04.08 Dominicus dag
Stiftet dominikanerordenen og gav alt han hadde til de fattige
05.08 Osvaldus dag
Engelske kong Osvald ble drept i slag mot en hedensk konge i 642
06.08 Kristi forklarelsesdag
Jesus tok med tre av disiplene opp på et fjell og sa han var Guds sønn
07.08 Donatus dag
Hans bønner gjorde at den kristne kalk ble reparert
08.08 Ruths dag
Det gamle testamente forteller om Rut som samlet aks på marken
09.08 Romanus dag
Ung soldat som ble omvendt og drept som martyr i år 258
10.08 Laurentius dag eller Lars dag
Skattmester som ble martyr tre dager etter pave Sixtus 2
11.08 Hermans dag
Det er uklart hvem Herman var
12.08 Claras dag
Grunnla det første Klarakloster i Assisi, død 1253
13.08 Hippolytus dag
Romersk martyr og skriftlærd fra ca. 1230
14.08 Eusebius dag
Romersk prest som døde i år 257
15.08 Maria himmelfarts dag
Marias sjel ble brakt til himmelen av Jesus og flere engler
16.08 Rochus dag
Født i Montpellier, hadde et rødt kors på brystet, ble påkalt ved pest
17.08 Anastasius dag
Trolig en iransk martyr som døde i år 620
18.08 Agapetus dag
Løvene drepte ikke denne 14-åringen, så han ble brent på bålet ca. 200
19.08 Sebaldus dag
Kongesønn fra Drakia (kanskje Danmark) som døde i et kloster i Nürnberg
20.08 Bernhards dag *
Oppkalt etter den fromme Bernhard av Clairvaux
21.08 Salomons dag *
Enten Bibelens Salomon eller en munk fra Bretagne som ble martyr
22.08 Samforian dag
Ung romersk kristen som ble drept da han ikke ville ofre til gudinnene
23.08 Zachæus dag
Toller som klatret opp i et morbærtre for å se Jesus bedre
24.08 Bartolomæus dag
En av Jesu disipler som utbredte kristendommen i India
25.08 Ludvigs dag
Den franske kongen Ludvig 9 (den hellige) døde 1270 under et korstog
26.08 Irenæus dag
Trolig en munk fra Lyon som døde i år 202
27.08 Gebhardus dag
Sannsynligvis en biskop fra Konstanz, død 996, som forårsaket undre
28.08 Augustinus dag
En av de fire kirkefedrene, grunnla augustinerordenen
29.08 Johannes halshuggelsesdag
Ble halshugget etter ordre fra kong Herodes, Salome fikk hodet på fat
30.08 Benjamins dag
Yngste sønn av Jakob og Rakel i Det gamle testamente
31.08 Bertas dag
Vakker dronning som omvendte kong Edelbert fra Kent i år 500

 SEPTEMBER
01.09 Ægidius dag
From egyptisk eremitt, levde i ørkenen ca. år 600
02.09 Elisas dag
Profeten Elisa var ifølge Det gamle testamente etterfølgeren til Elias
03.09 Seraphias dag
Kvinne fra Antiokia, drept etter at soldater som voldtok henne, ble syke
04.09 Theodosias dag
17-åring fra Cæsarea, ble martyr etter å ha trøstet dødsdømte kristne
05.09 Reginas dag
15-årig romersk jente som led martyrdøden i år 250
06.09 Magnus dag
Forfulgt kristen ca. 250 eller den hellige Magnus Orknøyjarl, drept 1115
07.09 Roberts dag
Det er uklart hvem Robert var
08.09 Maria fødselsdag, Vor frue dag eller Modermesse
Jomfru Marias fødselsdag
09.09 Gorgonius dag
From mann som led martyrdøden i år 290
10.09 Burchardts dag *
Biskop i Worms som døde 1026
11.09 Hilleberts dag
Biskop i Tours som døde 1134
12.09 Guidos dag
From mann som var pilgrim i sju år, død 1112
13.09 Cyprianus dag
Kirkehistoriker som ble halshogget under keiser Decius i år 258
14.09 Korsets ophøjelsesdag
Til minne om at det kristne kors ble tatt tilbake fra perserne
15.09 Eskils dag
Munk som skulle kristne svenskene, men ble drept i 1016
16.09 Eufemias dag
Døde under keiser Diokletian først da en bjørn bet av henne hodet i 290
17.09 Lambertus dag
Biskop av Maastricht som ble snikmyrdet i år 703
18.09 Titus dag *
En av de fromme menn som fulgte Paulus
19.09 Constantias dag
Det er uklart hvem Konstantia var
20.09 Tobias dag
Ble beskyttet av engelen Rafael da han hentet penger til sin blinde far
21.09 Mathæus dag
Oppkalt etter evangilisten og profeten Matteus
22.09 Mauritius dag
Hærfører, ble drept sammen med soldatene da de ikke ofret til avgudene
23.09 Linus dag
Biskop i Roma ca. år 90, første pave etter Peter
24.09 Teklas dag
Kjøpmannsdatter omvendt av Paulus, gikk kledd i mannsklær
25.09 Cleophas dag
Jesus åpenbarte seg for ham på veien til Emmaus
26.09 Adolfs dag
Det er uklart hvem Adolf var
27.09 Cosmas dag
Ble drept sammen med tvillingbroren Damianus under Diokletian i år 287
28.09 Wenceslaus dag
Gudfryktig hertugsønn fra Böhmen som broren Boleslaus lot drepe
29.09 Mikkelsdag
Oppkalt etter erkeengelen Mikael
30.09 Hieronymus dag
Kirkefaren som oversatte Det gamle testamente til latin, død 420

 OKTOBER
01.10 Remigius dag
Biskop i Reims, Frankrikes skytshelgen, død 533, 96 år gammel
02.10 Ditlevs dag
Det er uklart hvem Ditlev var
03.10 Mettes dag
Det er uklar hvem Mette var
04.10 Franciscus dag
Oppkalt etter Frans av Assisi, stifteren av fransiskanerordenen
05.10 Placidus dag
Martyr år 200, hjalp Benedikt med å bygge klosteret Monte Cassino
06.10 Broderus dag *
Det er uklart hvem Broderus var
07.10 Amalies dag
Det er uklart hvem Amalie var
08.10 Ingeborgs dag
Det er uklart hvem Ingeborg var
09.10 Dionysius dag
Omvendt av Paulus, reiste til Frankrike, led martyrdøden
10.10 Gereons dag
Kristen romersk offiser som led martyrdøden ca. år 300
11.10 Probus dag
Det er uklart hvem Probus var
12.10 Maximillians dag
Biskop som led martyrdøden og ble Østerrikes skytshelgen
13.10 Angelus dag
Munk som led martyrdøden i Africa ca. 1050
14.10 Callixtus dag
1999 Pave, død som martyr år 222, innførte kvartalsvise fastedager
15.10 Hedvigs dag
Polsk hurtuginne som bygde kloster i Trebnitz, død 1243
16.10 Gallus dag
Irsk munk som forårsaket undere etter sin død i 640
17.10 Florentius dag
Kan ha vært from mann enten i Saumus, Reims eller Strasbourg
18.10 Lucas dag
Oppkalt etter evangilisten Lukas
19.10 Balthasars dag
Oppkalt etter den ene av de tre vise menn som kom til Jesusbarnet
20.10 Felicianus dag
Det er ikke kjent hvem Felicianus var
21.10 Mariann Ursulas dag eller 11.000 jomfruer dag
Engelsk kongsdatter og jomfruer som ble drept på en botsreise til Roma
22.10 Cordulas dag
Den siste av de 11.000 jomfruer som ble drept dagen før
23.10 Sørens dag
Oppkalt etter biskop Severin av Köln, ca. 360
24.10 Proculus dag
Det er uklart hvem Proclus var
25.10 Crispinus dag
Kristen skomaker, led martyrdøden sammen med sin bror i Frankrike
26.10 Amandus dag
Biskop i Maastricht, død 679
27.10 Sems dag
Den yngste av Noas tre sønner
28.10 Simon & Judas dag
Apostlene Simon og Judas, som led martyrdøden i Iran år 71
29.10 Nacissus dag
Biskop i Jerusalem, død 116 år gammel
30.10 Absalons dag
Davids sønn ifølge Det gamle testamente
31.10 Louises dag
Danske kronprinsesse Louise ble født denne dag i 1851

 NOVEMBER
01.11 Alle helgens dag
Til ære for alle helgener og anre hellige som ikke har egen navnedag
02.11 Alle sjæles dag
De døde æres, bl.a. ved å sette lys på gravene
03.11 Hubertus dag
Biskop i Lüttich, død 727, sluttet å jakte på dyr
04.11 Ottos dag
Biskop i Bamberg, død 1138
05.11 Malachias dag
En av profetene i Det gamle testamente
06.11 Leonhards dag *
Stor predikant i middelalderens Frankrike
07.11 Engelbrechts dag
Munk som ble drept av grev Frederik av Isenburg i 1225
08.11 Claudius dag
Berømt romersk billedhogger som levde ca. år 300
09.11 Theodors dag
Kristen romersk soldat, martyr år 290 etter å ha brent et avgudstempel
10.11 Luther dag
Kirkereformatoren Martin Luthers fødselsdag
11.11 Mortens dag eller Martins dag
Oppkalt etter den gavmilde biskop Martin av Tours
12.11 Thorkilds dag
Det er uklart hvem Thorkild var
13.11 Arkadius dag
Det er uklart hvem Arkadius var
14.11 Frederiks dag
Trolig oppkalt etter Frederik 3, som innførte eneveldet denne dag i 1665
15.11 Leopolds dag
Grev Leopold av Østerrike forårsaket mange undere etter sin død
16.11 Othenius dag
Kanskje oppkalt etter en sveitsisk munk fra klosteret i St. Gallen
17.11 Anianus dag
Trolig oppkalt etter en biskop fra Orleans
18.11 Hesychius dag *
Skal ha vært en egyptisk eremitt
19.11 Elisabeths dag
Ungarsk kongsdatter som var gavmild mot de fattige
20.11 Volkamarus dag
Det er uklart hvem Volkamarus var
21.11 Maria ofring dag
Maria skal ha blitt gitt til tempelet som 3-åring denne dagen
22.11 Cecilies dag
Omvendte den hedenske Valerius i brudesenga
23.11 Clemens dag
Romersk pave, led martyrdøden i år 101 ved å bli kastet til sjøs
24.11 Chrysogonus dag
Led martyrdøden i Aquileia under keiser Diokletians forfølgelser
25.11 Katharinas dag
Kristi brud som ble drept da hun nektet å gifte seg med keiser Maximillian
26.11 Conradus dag
Biskop i Konstanz ca. år 1000
27.11 Facundus dag
Det er uklart hvem Facundus var
28.11 Sofia Magdalenes dag
Christian 6s dronning, født denne dag i 1700
29.11 Saturnius dag
Første kristne biskop i Toulouse, drept av hedninger i år 250
30.11 Andreas dag
Oppkalt etter apostelen Andreas

 DESEMBER
01.12 Arnolds dag
Fransiskanermunk som reiste til Kina som misjonær 1303
02.12 Bibianas dag
Kanskje den unge Viviana, som led martyrdøden i Roma år 400
03.12 Svends dag
Der er uklart hvem Svend var
04.12 Barbaras dag
Origines befridde henne fra tårnet, og berget åpnet seg for dem
05.12 Sabinas dag
Sabina eller Saba grunnla et kloster i Palestina
06.12 Nikolajs dag *
Biskop Nikolas av Myrra
07.12 Agathons dag
Romersk soldat, omvendt etter å ha sett at kristne ble pint
08.12 Maria undfangelsesdag
Maria ble unnfanget denne dag ifølge et vedtak i Basel 1439
09.12 Rudolfs dag
Det er uklart hvem Rudolf var
10.12 Judiths dag
Reddet byen Bethulis ved å drepe fiendens leder Holofernes
11.12 Damasus dag *
Romersk pave, død år 384
12.12 Epimachus dag
En kristen som led martyrdøden i år 200
13.12 Luciadag
Lucia fra Syrakus led martyrdøden da hun nektet å gifte seg med hedning
14.12 Crispinus dag
Biskop Crispina led martyrdøden i år 300
15.12 Nikatius dag
Biskop i Reims ca. år 450
16.12 Lazarus dag
En venn av Jesus
17.12 Albinas dag
Kvinnelig martyr fra ca. år 250
18.12 Louises dag *
Frederik 5s dronning, født 1724
19.12 Nemesius dag
Feilaktig anklaget som tyv, ble i stedet dømt til døden som kristen
20.12 Abrahams dag
Oppkalt etter patriarken i Det gamle testamente
21.12 Thomas dag
Oppkalt etter den vantro disippelen Tomas
22.12 Japetus dag
Kanskje oppkalt etter Noas sønn Jafet
23.12 Torlacus dag
Den islandske munken Þorlakr, som ble biskop i Skálholt i 1178
24.12 Adam dag
Oppkalt etter det første menneske
25.12 Juledag eller Kristmessedag
Jesu fødselsdag
26.12 Stefans dag
Den hellige Stefan var den første kristne som led martyrdøden
27.12 Johannes evangilist dag
Johannes døperen døde i Roma denne dag etter store pinsler
28.12 Børnedag eller De uskyldige børns dag
Mintes barnemordet i Betlehem som Herodes gav ordre til
29.12 Noahs dag
Oppkalt etter han som bygde arken og reddet seg fra den store flommen
30.12 Davids dag
Oppkalt etter David, som drepte Goliat i Det gamle testamente
31.12 Sylvester dag
Pave som døpte Konstantin, den første kristne keiser, i år 314