Start på nytt

RYKTER OM KONGEFAMILIEN AVKLART

Helt siden 1905 har det versert rykter rundt privat­livet til kong Haakon 7, dronning Maud og deres sønn Olav. Ryktene gjorde at statsminister Christian Michelsen satte i gang diskrete undersøkelser alt før han anbefalte at de tre ble Norges kongefamilie.

I et hemmelig møte i Stortinget 19. oktober 1905 tok sosial­demokratenes leder Alfred Eriksen ordet. Han lurte på om statsministeren «sidder inde med oplysninger om Prins Carls personlige forhold, saaledes at stortinget i tilfælde med tryghet kan stemme paa ham til Norges Konge.»

Rykter om homofili
Enkelte hadde betegnet prins Carl som mindre intelligent, og det gikk også rykter om at han var homofil. Det hang spesielt sammen med at Carl var eneste vitne da Kai Simonsen skjøt seg på Søofficersskolens sovesal i 1881.

Michelsen dementerte
Michelsen sa i møtet at «historien med Simonsen» berørte ting «af den art» at det ville gjøre prinsen uskikket som konge «hvis de var sande». Michelsen konkluderte altså med at de ikke var sanne.

Evner over gjennomsnittet
Ifølge referatet la Michelsen særlig vekt på et brev fra en «anseet dansk videnskapsmand», som kunne bekrefte at «Prins Carls evner er ingenlunde under gjennomsnittet, snarere over, og han ser mer fordomsfritt og uhildet på mangfoldige fenomener enn de aller fleste av hans standsfeller».

Oppvakt og frisk prins
Om prins Alexander, som senere ble kong Olav, gikk ryktene at han hadde dårlig helse. I Stortinget sa Michelsen: «Sannheten er at han ikke har vært syk en eneste dag siden sin fødsel, og at han gjør inntrykk av å være en kvikk og oppvakt liten fyr!»

Den innesluttede Maud
Maud skulle være innesluttet og tilbaketrukket. Michelsen mente at hun avgjort var «engelsk med de feil og fortrinn, som jeg tænker mig knyttet til denne betegnelse». Hun var «gladest i sitt hjem - derav antydningene om stivhet og uomgjengelighet».

Prins Carl ble Haakon 7
Etter denne redegjørelsen fra statsminister Michelsen vedtok Stortinget 18. november 1905 å gjøre prins Carl til Norges konge. 25. november steg den nye kongefamilien i land i Kristiania, og 27. ble Carl tatt i ed i Stortinget som Norges konge under navnet Haakon 7.

Tyskernes krigsrykter
Under krigen forsøkte tyskerne å undergrave kongehuset med et nytt rykte, namlig at Olav skulle være sønn av Mauds søster og en dansk offiser, og at dronning Maud bare var Olavs adoptiv­mor. Tidligere hadde det versert et rykte om at Olav var sønn av Mauds søster og Fridtjof Nansen.

Maud fødte Alexander
Etter sine undersøkelser i arkiver både i Norge og Storbritannia har Tor Bomann-Larsen dokumentert uten snev av tvil at det var Maud som fødte sønnen Alexander, senere kong Olav 5, 2. juli 1903.