Start på nytt

UKJENT DANSK PRINS BLE KONGE

Engelske Maud var gift med danske prins Carl. Det så egentlig ikke ut til at de hadde en framtid som konge og dronning, men i 1905 forandret livet seg for de to. Carl ble norsk konge med navnet Haakon. De hadde fått sønnen Alexander, som nå ble omdøpt til Olav.

Statsminister Christian Michelsen og utenriksminister Jørgen Løvland hadde begynt å legge til rette for at prins Carl av Danmark skulle overta Norges krone så å si samtidig med unionsoppløsningen 1905.


Svensk avslag
Da Stortinget hadde erklært unionen for oppløst 7. juni, hadde de også tilbudt «en prins af huset Bernadotte» å overta. Få regnet med at den steile svenske kongen Oscar 2 ville godta denne løsningen.

Eneste kandidat
Noen annen kandidat til kronen enn danske prins Carl var det ikke for alvor tale om. At prins Carl var Edvard 7s svigersønn, betydde også en del.

Carl aksepterte
Før juni måned var ute, hadde prins Carl erklært seg villig til å motta Norges krone. Både Danmark og stormaktene lot Sverige forstå at de ønsket en fredelig løsning på unionsstriden. De var ikke tjent med at løsrivelsen ble trukket i langdrag.

Snarlig kongevalg
Michelsen og Løvland ønsket kongevalg snarest mulig, bl.a. av frykt for virkningen av den republikanske agitasjonen i Norge. Men prins Carl stilte krav om en folkeavstemning for å avklare situasjonen.

Folkeavstemning
Folkeavstemningen 12. og 13. november gav 259.563 stemmer for og 69.264 mot kongedømme. 18. november valgte Stortinget enstemmig prins Carl til konge.

Haakon og Olav
Prins Carl tok nå kongenavnet Haakon 7 og gav sønnen navnet Olav i stedet for Alexander. Samtidig tok han som sitt valgspråk «Alt for Norge».Inntog i Kristiania
25. november foregikk kongefamiliens inntog i hovedstaden med skipet «Heimdal». Haakon med Olav på armen ble mottatt av statsminister Michelsen i snøværet. 27. november avla Haakon eden i Stortinget.

Kroningsreisen
Kroningsreisen 1906 gikk i finvær med hest og karjol gjennom Gudbrandsdalen og ned Romsdalen. Den siste strekningen via Molde og Kristiansund til Trondheim foregikk med båt.

Kroningen
Kroningen fant sted i Nidarosdomen 22. juni 1906 med deltakelse av utenlandske representanter og mange fyrstelige. Det var den siste kroningen i Norge. Olav 5 ble signet ved en enklere seremoni i Nidarosdomen nøyaktig 52 år senere.