Start på nytt

PIGGDEKKREGLENE

Forskriften om bruk av kjøretøy slår fast at pigg-
dekk eller kjetting ikke må brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. okto-
ber. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Det er ingen tilsvarende regler for bruk av piggfrie vinterdekk. Forskriften sier også at kjøretøy over 3500 kg har plikt til å medbringe kjetting i piggdekksesongen.

Pigg på alle hjul
Hvis man bruker piggdekk, skal det være pigg på alle hjul, også på eventuell tilhenger. Alternativt kan man ha piggdekk på én aksel og kjettinger ellers. Dersom bil med tillatt totalvekt over 3500 kg utstyres med piggdekk, skal den ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.

Fleksibilitet
Hvis det kommer snø og frost før datoene som er fastsatt, risikerer man som regel ingen straffereaksjon. Ofte oppfordrer Statens veivesen i slike tilfeller til å legge om til vinterdekk.

Piggdekkgebyr
For å oppnå målet om 80 prosent piggfri trafikk vedtok regje­ringen i 1999 en forskrift som tillot at alle kommuner etter søknad kunne innføre gebyr for bruk av piggdekk.

Oslo
I Oslo ble piggdekkgebyr innført vinteren 2000/2001. Gebyret ble fjernet året etter fordi det man mente at salget av piggfrie dekk økte sterkt. Det var nok for optimistisk. Vinteren 2004/2005 ble gebyret innført igjen.

Svevestøv
Restriksjoner og gebyr er vedtatt for å redusere mengden av svevestøv som øker risikoen for kroniske lungesykdommer, økte plager og framskyndet dødelighet, spesielt i de store byene.

Kostbar slitasje
Et annet argument er at den store slitasjen fører til hjulspor som går ut over trafikksikkerheten. Man mener også at vedlikeholdet av veiene begynner å bli for kostbart, og at veistøvet forurenser naturen.
Slitasje i tall
Piggdekk sliter vegbanen med ca. 10 g/km pr. personbil. Det betyr at når man har kjørt 100 km, har man slitt bort 1 kg asfalt. Totalt i Norge slites 200.000 tonn vegdekke pr. år.

Økt piggdekksalg
Til tross for myndighetenes mål om nesten priggfri trafikk økte salget av piggdekk kraftig i de neste årene. I 2003 hadde nesten 60 prosent av de solgte dekkene pigger.

Mønsterdybden
Vinterdekk er spesielt merkede dekk med mønsterdybde minst 3 mm, men anbefalt minstedybde er 5 mm. Det er bare vinterdekk som er tillatt utstyrt med pigg. Det er ingen minstemål for piggene, bare for mønsterdybden.

Gummiens kvalitet
Med tiden blir gummien i dekket hardere. Hvis dekket er mer enn seks år gammelt, bør du derfor be en ekspert om å bedømme dekkets tilstand før du tar det i bruk. Hvis dekket er eldre enn ti år, er det høyst sannsynlig modent for å skiftes ut.

Veigrepet
Ingen er påbudt å bruke vinterdekk, men fordi det ikke er tillatt å kjøre uten tilstrekkelig veigrep, betyr det at man i praksis må bruke vinterdekk med eller uten pigger, eventuelt kjetting, om vinteren.

Sommer og vinter
Vinterdekk har ikke de samme egenskapene på sommerføre som sommerdekk. De har ofte dårligere evne til å motvirke vann­planing og lengre bremse­strekning på våt asfalt sommerstid enn sommerdekk. De slites også mer.

Sommerdekk
For sommerdekk er minste tillatte mønsterdybde fastsatt til 1,6 mm (1 mm for totalvekt over 3500 kg), men den anbefalte minstedybden er 3 mm.

Ombytting
Dekkene på drivhjulene slites mest. Ved å bytte for- og bakdek­kene kan dekkenes levetid forlenges med opptil 20 prosent. Du skifter høyre fordekk med høyre bakdekk og omvendt, slik at rulleretningen blir beholdt.

Rengjøring
Når du har byttet dekk, bør du gi dem en skikkelig vask med høytrykksspyler eller varmt såpevann og fjerne steiner som sitter fast i mønsteret. Deretter bør du merke dem med hvilken plassering de hadde på bilen.

Lagring
Når dekkene er tørre, bør de ikke lagres for varmt. Hvis det skinner sollys på dem, bør de oppbevares i spesielle dekkposer. Dekkene bør ikke hvile på sliteflaten. De bør stables eller henges opp, ikke settes på høykant.