Start på nytt

MERKEDAGER - MÅNEDSVIS

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Stjerne (*) markerer bevegelig hellig- eller merkedag

 JANUAR
01.01 Nyttårsdag
Tidligere sa man: «Nyårsdag klår gjer eit godt år»
06.01 Trettendedagen
Trettendedagen ble julefeiringen avsluttet mange steder
07.01 Eldbjørgdagen
Eldbjørgdagen skålte man for ilden og St. Knuts minne
11.01 Brettemesse
Brettemesse er nok årets mest tvilsomme helgendag
13.01 Tjuendedagen
Tjuendedagen var det tid for å feie jula ut av huset
17.01 Antonsmesse
Antonsmesse mintes klosterlivets far og en stor sykdom
20.01 Brødremesse
Dagen ble kalt Brødremesse ved en misforståelse
21.01 Prinsesse Ingrid Alexandra
Offisiell flaggdag for prinsesse Ingrid Alexandra, født 2004

 FEBRUAR

 MARS

 APRIL

 MAI

 JUNI

 JULI
02.07 Syftesok
Syftesok skulle man luke ugraset ut av åkeren
04.07 Dronning Sonja
Offisiell flaggdag for dronning Sonja, født 1937
08.07 Seljumannamesse
Kjell Fut ble denne dagen kalt blant flere andre ting
10.07-14.07 Knut med ljåen / Kari med riva
Knut med ljåen samt Kari med riva varslet om slåttonna
20.07 Kronprins Haakon
Offisiell flaggdag for kronprins Haakon, født 1973
20.07-23.07 Marit vassause / Mari stol
Marit vassause, Mari stol og hundedagene varslet været
25.07 Jakob våthatt
Hvis det regnet på Jakob våthatt, ble det en våt høst
27.07 Syvsoverdagen
Været Syvsoverdagen skulle holde seg i sju uker framover
29.07 Olsok
Olsok minnes at Olav den hellige falt på Stiklestad

 AUGUST
01.08 Peters lenker
Peters lenker skulle minne om apostelens fangenskap
03.08 Vesle Olsok
Vesle Olsok feiret man at Olav ble kåret til helgen
10.08 Larsok
Larsok ble regnet som slutten på slåttonna
15.08 Marimesse
Marimesse ble feiret for jomfru Marias himmelfart
16.08 Rugsok
Rugsok mente man det var på tide å så vinterrugen
19.08 Kronprinsesse Mette-Marit
Offisiell flaggdag for kronprinsesse Mette-Marit, født 1973
24.08 Barsok
Barsok tenkte man på å få buskapen ned fra fjellet
29.08 Johannes halshogg
Johannes halshogg mintes et mye omtalt drap
31.08 Sunnivas translasjonsfest
I 1170 ble Sunniva overført fra Selje til Bergen

 SEPTEMBER
01.09 Eidismesse
Kvernknarren gav varsel om høstværet
08.09 Marimesse
Dette var dagen for jomfru Marias fødsel
12.09 Fingergullmesse
Fingergullmesse for gullringen med dråpen av Kristi blod
14.09 Korsmesse om høsten
Korsmesse feiret man at Kristi kors ble gjenfunnet
21.09 Mattismesse
Mattismesse mintes apostelen Matteus
29.09 Mikkelsmesse
Mikkelsmesse kan ha vært en hedensk høstfest

 OKTOBER
04.10 St. Frans
Dette var dagen til den hellige Frans av Assisi
07.10 Britemesse
Britemesse minnes Birgitta av Vadstena
09.10 Dinesmesse
Dinesmesse feires Frankrikes hodeløse helgen
14.10 Vinterdagen
Vinterdagen blir markert med en vott på primstaven
18.10 Lukasmesse
Lukasmesse var dagen til evangelisten Lukas
21.10 Jomfrudagen
Jomfrudagen mintes Ursula og de 11.000 jomfruer
28.10 Simonsdagen
Judas Taddeus og Simon Seloten feires samme dag
31.10 Allehelgensaften
Allehelgensaften eller Halloween blir feiret i mange land
Dag velges lokalt
Høsttakkefest for all grøde som er høstet inn

 NOVEMBER
21.11 Marioffer
Marioffer eller Marias framstilling i tempelet som treåring
23.11 Klemetsmesse
Klemetsmesse ble også kalt Båtsok pga. ankersymbolet
25.11 Karimesse
Dagen ble kalt Kari med rokken eller Karimesse
30.11 Andresmesse
For Andresmesse var symbolet andreaskors eller fiskekrok

 DESEMBER
04.12 Barbromesse
Barbromesse er til minne om den hellige Barbara
06.12 Nilsmesse
Nikolas av Myra ble etter hvert til Santa Claus
08.12 Maria unnfangelsesdag
Denne dagen mente man at jomfru Maria ble unnfanget
09.12 Anna røytrøv
Anna røytrøv tyder på at nå ventet man seg regn
13.12 Luciadagen
I dag blir Luciadagen feiret som en lysfest uten djevler
17.12 Lasarusdagen
Lasarus stod opp fra de døde og ble de sykes helgen
21.12 Tomasmesse I
Apostelen Tomas tvilte før han berørte Jesu sår
22.12 Vintersolverv
Ved vintersolverv vil sola stå lavest på himmelen
23.12 Lille julaften
Lille julaften var Tollesmesse eller Sjursmesse
24.12 Julaften
«Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født»
25.12 Juledag
«Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd»
26.12 Andre juledag
Stefansdagen startet julefestlighetene for alvor
28.12 Barnedagen
Barnedagen markerte at Herodes lot drepe alle guttebarn
29.12 Tomasmesse II
Man mintes drapet på Thomas Beckett i Canterbury
31.12 Nyttårsaften
Feiring av nyttår har lange tradisjoner