Start på nytt

MÅNEDENE

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Dagens lengde og soloppgang/nedgang gjelder 2006
Tidspunktene varierer med få minutter fra år til år
Om ukedagene kan du lese her


JANUAR


Romersk navn:
Oppkalt etter guden Janus. Janus kunne se både forover og bakover med sine to ansikter og var vokteren av alle innganger, også inngangen til det nye året etter 153 f.Kr., da januar ble årets første måned.
Norrønt: Måneden ble kalt Þorri (torre) og var oppkalt etter guden Tor. Torremåneden varte egentlig fra midten av januar til midten av februar. Et annet navn er midtvintermåned.

Dagens lengde:
Oslo +1 t 53 min. Trondheim +2 t 28 min. Tromsø +4 t 56 min.
Soloppgang 1.1.: Oslo 09.18 Trondheim 09.59
Solnedgang 1.1.: Oslo 15.23 Trondheim 14.45
Mørketiden slutt:
07.01. Svolvær
11.01. Harstad
17.01. Tromsø
22.01. Hammerfest

Høyeste temperatur:
17,9 °C i Tafjord (Norddal), Møre og Romsdal, 28.1.1989.
Laveste temperatur: -51,4 °C i Karasjok, Finnmark, 1.1.1886. Det er laveste temperatur målt noen gang i Norge.
Største døgnnedbør: 206 mm i Grøndalen (Ullensvang), Sogn og Fjordane, 11.1.1992.

Viktige merkedager:
01.01. Nyttårsdag
05.01. Trettendagsaften
06.01. Trettendedagen (Helligtrekongersdag)
07.01. Eldbjørgdagen (St. Knut)
12.01. Midtvinterdagen
13.01. Tjuendedagen
25.01. Pålsmesse

Tradisjon:
Tiden fra nyttårsaften til et stykke ut i januar var en overgangs­periode fra gammelt til nytt år. Mange varsler var knyttet til denne perioden. Forhold rundt starten av et arbeid på nyåret fikk betydning for hvordan dette arbeidet kom til å gå resten av året.

FEBRUAR


Romersk navn:
Blir på latin kalt februarius og henger sammen med at man i det gamle Roma feiret renselsesfesten februa denne måneden. Det var innledningen til det nye året, som helt til 153 f.Kr. begynte med mars.
Norrønt: Måneden ble kalt gjømåned.
Den var oppkalt etter den kvinnelige guden Gjø (Gói). I Rogaland ble den også kalt kjerringmåneden. Til 1827 ble den kalt blide­måned i almanakken, fordi dagene ble merkbart lengre.

Dagens lengde:
Oslo +2 t 27 min. Trondheim +2 t 56 min. Tromsø +4 t 29 min.
Soloppgang 1.2.: Oslo 08.31 Trondheim 08.54 Tromsø 09.25
Solnedgang 1.2.: Oslo 16.31 Trondheim 16.11 Tromsø 14.32
Mørketiden slutt:
16.02. Longyearbyen

Høyeste temperatur:
18,9 °C i Sunndalsøra, Møre og Romsdal, 23.2.1990.
Laveste temperatur: -50,6 °C i Karasjok, Finnmark, 4.2.1881.
Største døgnnedbør: 181,8 mm i Lurøy, Nordland, 14.2.1961.

Viktige merkedager:
02.02. Kyndelsmesse
03.02. Blåsmesse
05.02. Ågots-messe
06.02. Dortemesse
22.02. Peder stol
24.02. Mattismesse

Tradisjon:
Tilknytningen til Gjø gjorde at kvinnene hadde rett til å fri i februar. De vanligste varslene var knyttet til været og avling eller avkastning innenfor jordbruk eller fiske det kommende året.

MARS


Romersk navn:
Oppkalt etter krigsguden Mars. Mars ble også tilbedt som guddom for fruktbarhet, som ble spesielt feiret med flere fester i det gamle Roma.
Norrønt: Måneden ble kalt kvina.
Kvina var egentlig tiden fra midten av mars til 13. april, da vinterhalvåret sluttet. Den ble også kalt tormåned, fordi krigs­guden Tor var det norrøne motstykket til Mars.

Dagens lengde:
Oslo +2 t 48 min. Trondheim +3 t 17 min. Tromsø +4 t 26 min.
Soloppgang 1.3.: Oslo 07.16 Trondheim 07.25 Tromsø 07.11
Solnedgang 1.3.: Oslo 17.44 Trondheim 17.38 Tromsø 16.44
Lyse netter start: Tromsø 26.3. (sola 18 ° under horisonten)

Høyeste temperatur:
19,8 °C i Bergen (Fredriksberg), 25.3.1945.
Laveste temperatur: -45,1 °C i Karasjok, Finnmark, 4.3.1888.
Største døgnnedbør: 175 mm i Opstveit (Kvinnherad), Hordaland, 2.3.1997.

Viktige merkedager:
09.03. De førti ridderne
12.03. Gregormesse
17.03. Gjertrudsmesse
18.03. Petrus martyr
20.03. Vårjevndøgn (gjelder 2006, enkelte år 21.3.)
21.03. Bendiksmesse
24.03. Tronokvelden
25.03. Vårfrumesse

Påske:
Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag skulle falle på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn for å falle sammen med påske etter den jødiske kalenderen, som følger måne­fasene. Derfor faller påskedag på ulike søndager mellom 22. mars og 25. april fra år til år.

Ortodoks påske:
I den ortodokse kirken, som følger den julianske kalender, faller påska teoretisk i neste månefase, men en gammel beregnings­måte gjør at den ortodokse påska faller sammen med vår påske enkelte år (bl.a. 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2017).

APRIL


Romersk navn:
Fra latinsk aperire, som betyr å åpne seg.
Norrønt: Måneden ble kalt fåremåned eller grasmåned.
Eldre uttrykk er einmåned eller einar (fra midten av april), snipemåned eller såmåned.

Dagens lengde:
Oslo +2 t 41 min. Trondheim +3 t 11 min. Tromsø +4 t 42 min.
Soloppgang 1.4.: Oslo 06.43 Trondheim 06.39 Tromsø 05.50
Solnedgang 1.4.: Oslo 20.00 Trondheim 20.08 Tromsø 19.49
Lyse netter start: Trondheim 13.4. Oslo 21.4. (sola 18 ° under horisonten)
Midnattsol start: Longyearbyen 20.4. (øvre rand 19.4.)

Høyeste temperatur:
27,0 °C i Sarpsborg, Østfold, 29.4.2000.
Laveste temperatur: -36,5 °C i Karasjok, Finnmark, 9.4.1924.
Største døgnnedbør: 143,5 mm i Samnanger, Hordaland, 10.4.1999.

Viktige merkedager:
06.04. Gamle vårfrumesse
14.04. Sommerdagen
16.04. Magnusmesse
23.04. Jørgensmesse
25.04. Markusmesse

Tradisjon:
Sommerhalvåret begynte 14. april. Man var opptatt med å feire våren og forsommeren. Nå slapp man ut sauene.

MAI


Romersk navn:
Oppkalt etter fruktbarhetsgudinnen Maja. Maja var gift med guden Vulcan, og de fikk sønnen Merkur.
Norrønt: Måneden ble kalt blomstermåned.
Andre navn er gaukemåned eller harpa. Snorre kaller den eggtiden eller skerpla (fram til midten av juni).

Dagens lengde:
Oslo +2 t 20 min. Trondheim +3 t 4 min. Tromsø +5 t 27 min.
Soloppgang 1.5.: Oslo 05.16 Trondheim 04.57 Tromsø 03.21
Solnedgang 1.5.: Oslo 21.14 Trondheim 21.37 Tromsø 22.06
Midnattsol start: Nordkapp 13.5. (øvre rand 11.5.) Hammerfest 16.5. (14.5.) Tromsø 20.5. (17.5.) Harstad 25.5. (22.5.) Svolvær 28.5. (25.5.)

Høyeste temperatur:
31,3 °C i Flekkefjord, Vest-Agder, 30.5.1908.
Laveste temperatur: -25,8 °C i Čuovddatmohkki (Karasjok), Finnmark, 1.5.1971.
Største døgnnedbør: 134,6 mm i Sausvatn (Flatmo i Brønnøy), Nordland, 31.5.1982.

Viktige merkedager:
01.05. Gaukemesse (Gaukdagen)
02.05. Marias berggang
03.05. Korsmesse
15.05. Hallvardsdagen (Hallvardsok eller Hallsok)
22.05. Bjørnevåk
25.05. Sådagen (Urbanus)
28.05. St. Germanus (Vilhelmsføre)

Tradisjon:
Man regnet mai for å være den første virkelige vårmåneden, med bud om sommeren som var i anmarsj.

JUNI


Romersk navn:
Oppkalt etter guden Jupiters kone, Juno. Hun var gudinne for den ekteskapelige lykke.
Norrønt: Måneden ble kalt skjærsommer (skjær = lys, klar).
Andre navn var skerpla (første del) og solmåned (andre del).

Dagens lengde til sommersolverv:
Oslo +37 min. Trondheim +58 min. Tromsø har midnattsol.
Soloppgang 1.6.: Oslo 04.07 Trondheim 03.26
Solnedgang 1.6.: Oslo 22.24 Trondheim 23.08
Midnattsol start: Bodø 3.6. (øvre rand 30.5.)

Høyeste temperatur:
35,6 °C i Nesbyen, Buskerud, 20.6.1970.
Det er høyeste temperatur målt noen gang i Norge.
Laveste temperatur: -12,2 °C i Fanaråken, Sogn og Fjordane, 20.6.1938 og 2.6.1962.
Største døgnnedbør: 165,5 mm i Lurøy, Nordland, 12.6.1973.

Viktige merkedager:
03.06. Rasmusdagen (Skoklefallsdagen)
08.06. Medardus
09.06. Kolbjørn med laksen (Kolumbamesse)
17.06. Botolfsmesse
21.06. Sommersolverv
23.06. Sankthansaften
24.06. Jonsok (St. Hans)
29.06. Persok

Tradisjon:
Juni er den første ordentlige sommermåneden. Merker og varsler er knyttet til vær, grøden og til når de forskjellige arbeidsøktene skulle ta til, f.eks. at laksefisket skulle begynne ved Kolumba­messe.

JULI


Romersk navn:
Oppkalt etter keiser Julius Cæsar (102-44 f.Kr.).
Norrønt: Måneden ble kalt ormemåned.
Den er også kalt høymåned, for nå var det høyonn.

Dagens lengde:
Oslo -1 t 48 min. Trondheim -2 t 34 min. Tromsø -2 t 48 min.
Soloppgang 1.7.: Oslo 04.00 Trondheim 03.11
Solnedgang 1.7.: Oslo 22.41 Trondheim 23.32
Midnattsol slutt: Bodø 8.7. (øvre rand 12.7.) Svolvær 14.7. (17.7.) Harstad 18.7. (21.7.) Tromsø 22.7. (25.7.) Hammerfest 26.7. (29.7.) Nordkapp 29.7. (31.7.)

Høyeste temperatur:
35,0 °C i Flekkefjord, Vest-Agder, 13. og 14.7.1897.
35,0 °C i Oslo 21.7.1901.
35,0 °C i Trondheim 22.7.1901.
Høyeste minimumstemperatur i løpet av ett døgn:
25,8 °C i Alstadhaug, Nordland, 5.7.1937.
Laveste temperatur: -8,3 °C i Fanaråken, Sogn og Fjordane, 5.7.1951.
Største døgnnedbør: 155,6 mm i Lurøy, Nordland, 20.7.1982.

Viktige merkedager:
02.07. Syftesok
10.07. Knut med ljåen (Knutsok)
14.07. Gamle midtsommer
20.07. Marit vassause
23.07. Starten på hundedagene
25.07. Jakob våthatt
27.07. Syvsoverdagen
29.07. Olsok

Tradisjon:
Juli er vanligvis årets varmeste måned.

AUGUST


Romersk navn:
Oppkalt etter keiser Octavius Augustus (3 f.Kr.-14. e.Kr.).
Norrønt: Det gamle nordiske navnet var høstmåned.
Tvimåned var også et vanlig navn, for nå vekslet det mellom sommer og høst.

Dagens lengde:
Oslo -2 t 40 min. Trondheim -3 t 14 min. Tromsø -5 t 38 min.
Soloppgang 1.8.: Oslo 04.58 Trondheim 04.31 Tromsø 02.19
Solnedgang 1.8.: Oslo 21.48 Trondheim 22.16 Tromsø 23.15
Lyse netter slutt: Oslo 21.8. Trondheim 31.8. (sola 18 ° under horisonten)
Midnattsol slutt: Longyearbyen 21.8. (øvre rand 23.8.)

Høyeste temperatur:
35,0 °C i Staur (Stange), Hedmark, 6.8.1975.
35,0 °C i Drammen (Marienlyst), Buskerud, 3.8.1982.
Laveste temperatur: -9,3 °C i Karasjok, Finnmark, 29.8.1948.
Største døgnnedbør: 173,2 mm i Mykland (Froland), Aust-Agder, 28.8.1939.

Viktige merkedager:
01.08. Peters lenker (Peter i fengsel)
10.08. Larsok
15.08. Marimesse (Marias himmelfart)
24.08. Barsok

Tradisjon:
Barsok var gjerne faredag fra stølen. Det var farlig å være på seteren etter denne datoen, for da flyttet de underjordiske inn samtidig med den første nattefrosten (jernnettene). Det var vanlig å ta varsel for innhøstingsarbeidet og for vinterværet.

SEPTEMBER


Romersk navn:
Avledet av det latinske ordet for sju, septem.
Norrønt: Snorre kaller den høstmåned.
Den ble også kalt fiskemåneden, fordi sildefisket foregikk nå mange steder langs kysten. Silda ble saltet i tønner og var vanlig mat om vinteren.

Dagens lengde:
Oslo -2 t 40 min. Trondheim -3 t 8 min. Tromsø -4 t 16 min.
Soloppgang 1.9.: Oslo 06.12 Trondheim 06.02 Tromsø 05.00
Solnedgang 1.9.: Oslo 20.21 Trondheim 20.33 Tromsø 20.26
Lyse netter slutt: Tromsø 18.9. (sola 18 ° under horisonten)

Høyeste temperatur:
28,5 °C i Austad (Bygland), Aust-Agder, 2.9.1906.
28,5 °C i Meråker, Nord-Trøndelag, 1.9.1957.
28,5 °C i Drammen (Marienlyst), Buskerud, 3.9.1991.
Laveste temperatur: -16,5 °C i Dividalen (Målselv), Troms, 30.9.1928.
Største døgnnedbør: 179,5 mm i Opstveit (Kvinnherad), Hordaland, 14.9.2005.

Viktige merkedager:
14.09. Korsmesse
21.09. Mattismesse
23.09. Høstjevndøgn (gjelder 2006, enkelte år 22.9.)
29.09. Mikkelsmesse

OKTOBER


Romersk:
Avledet av det latinske ordet for åtte, octa.
Norrønt: Den ble kalt sædmåned, fordi man sådde vinterrugen, som måtte ha frost for å kunne spire neste vår.
Et annet navn var slaktemåned. I hedensk tid ble siste del regnet til gormåned.

Dagens lengde:
Oslo -2 t 44 min. Trondheim -3 t 14 min. Tromsø -4 t 34 min.
Soloppgang 1.10.: Oslo 07.22 Trondheim 07.26 Tromsø 06.58
Solnedgang 1.10.: Oslo 18.51 Trondheim 18.49 Tromsø 18.08
Mørketiden start:
26.10. Longyearbyen

Høyeste temperatur:
25,6 °C i Molde, Møre og Romsdal, 11.10.2005.
Laveste temperatur: -24,7 °C i Šihččajávri (Kautokeino), Finnmark, 31.10.1942.
Største døgnnedbør: 186,6 mm i Takle (Gulen), Sogn og Fjordane, 27.10.1995.

Viktige merkedager:
14.10. Vinterdag

Tradisjon:
Av avlingen og slaktedyrene ble mye spist nå mens alt var ferskt. Oppbevaringsmulighetene var begrenset.

NOVEMBER


Romersk navn:
Avledet av det latinske ordet for ni, novem.
Norrønt: Måneden ble kalt slaktemåned.
Et annet navn er gormåned (gor = innvoller), som strakte seg fra siste del av oktober til et stykke ut i november.

Dagens lengde:
Oslo -2 t 15 min. Trondheim -2 t 49 min. Tromsø -6 t 40 min.
Soloppgang 1.11.: Oslo 07.38 Trondheim 07.57 Tromsø 08.10
Solnedgang 1.11.: Oslo 16.22 Trondheim 16.06 Tromsø 14.45
Mørketiden start:
21.11. Hammerfest
25.11. Tromsø
30.11. Harstad

Høyeste temperatur:
21,8 °C i Tafjord (Norddal), Møre og Romsdal, 6.11.2003.
Laveste temperatur: -41,8 °C i Karasjok, Finnmark, 28.11.1904.
Største døgnnedbør: 229,6 mm i Indre Matre (Kvinnherad), Hordaland, 26.11.1940.
Det er største døgnnedbør målt noen gang i Norge.

Viktige merkedager:
01.11. Helgemesse
02.11. Alle sjelers dag
11.11. Mortensdag
21.11. Marioffer
23.11. Klemetsmesse
30.11. Andreasmesse

DESEMBER


Romersk navn:
Avledet av det latinske ordet for ti, decem.
Norrønt: Måneden ble kalt kristmåned. Andre navn er frost­måned og julemåned.

Dagens lengde til vintersolverv:
Oslo -38 min. Trondheim -55 min. Tromsø har mørketid.
Soloppgang 1.12.: Oslo 08.51 Trondheim 09.27
Solnedgang 1.12.: Oslo 15.21 Trondheim 14.48
Mørketiden start:
05.12. Svolvær
15.12. Bodø (slutt 28.12.)

Høyeste temperatur:
18,3 °C i Sunndalsøra, Møre og Romsdal, 1.12.1998.
Laveste temperatur: -51,3 °C i Karasjok, Finnmark, 31.12.1885.
Største døgnnedbør: 218,4 mm i Indre Matre (Kvinnherad), Hordaland, 6.12.1955.

Viktige merkedager:
13.12. Lussimesse (Luciadagen)
21.12. Tomasmesse
22.12. Vintersolverv (gjelder 2006, enkelte år 21.12.)
24.12. Julaften
25.12. Juledag
26.12. Staffansmesse (Staffansdagen eller andre juledag)
31.12. Nyttårsaften

Tradisjon:
Ingen andre måneder har så mange gamle skikker og tradisjoner knyttet til seg.