Start på nytt

KIRKEÅRETS FARGER

Liturgiske farger ble formelt innført i Den norske kirke i 1969. Det er fire liturgiske farger i kirkeåret: Hvitt, fiolett. rødt og grønt. Fargen går igjen i prestenes messehakel og ofte i stola.

Det har tidligere vært tradisjon for også å anvende svart, men etter 1969 ble fiolett fastsatt å være fargen for langfredag, ved sørgegudstjenester og gravferd, fordi kirka ønsket å formidle også andre tanker enn sorg og død ved slike anledninger.

Liturgisk utvalg mente i 2005 at det var historiske, økumeniske og teologiske argumenter for å ta i bruk igjen svart som liturgisk farge langfredag og ved sørgegudstjenester, men ikke ved gravferder, der utvalget primært ønsket å beholde fiolett.

Oversikten nedenfor er basert på bruken av liturgiske farger i kirkeåret 2005/2006.

HVITT

Hvitt (eller gyllent) er Kristus-høytidenes, festens og gledens farge og blir brukt til følgende tider:

 • Juletiden: Fra julaften til Kristi åpenbaringsdag, men unntatt
  2. juledag
 • Maria budskapsdag
 • Påsketiden: Fra påskenatt/påskedag til 6. søndag etter påske
 • Sankthans
 • Allehelgensdag

  FIOLETT

  Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge og blir brukt:

 • Adventstiden: De fire første søndagene i kirkeåret
 • Fastetiden: Fra askeonsdag til langfredag, men unntatt Maria
  budskapsdag
 • Bots- og bededag

  RØDT

  Rødt er Åndens og Kirkens, blodets og martyriets farge og blir brukt:

 • 2. juledag (Stefanusdagen)
 • Pinse (1. og 2. pinsedag)
 • Aposteldagen (6. søndag etter pinse)
 • Høsttakkefest

  GRØNT

  Grønt er vekstens farge og blir brukt ellers i kirkeåret:

 • Åpenbaringstiden: Fra 1. søndag etter Kristi åpenbaring til
  søndag før faste (fastelavenssøndag)
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Treenighetstiden: Fra 1. søndag etter pinse til kirkeårets slutt
  (domssøndag), unntatt aposteldagen, høsttakkefest, bots- og
  bededag og allehelgenssøndag