Start på nytt

SAMISKE FLAGGDAGER

Samenes flagg, samefolkets dag og samefolkets sang ble offisielt godkjent 15. august 1986 på den 13. nordiske samekonferanse i Åre i Sverige. I 1992 fastsatte den 15. samekonferansen sju dager som samiske flaggdager. I 1996 ble flere dager lagt til.

Ønsket om samlende symboler for samene over landegrensene var bakgrunnen for samekonferansens vedtak om å innføre nye nasjonalsymboler - eget flagg, samefolkets sang og dag, senere også flaggdager. Dette er de ti samiske flaggdagene i Norden:

16. februar
Sámi álbmotbeaivi, direkte oversatt «samisk folkedag», men på norsk kalt samefolkets dag. Den ble første gang feiret i 1993. Fra 2004 er den også offisiell flaggdag i Finland, Norge og Sverige, dvs. at det flagges med nasjonalflagget for det respektive land.

22. mars
Sametinget i Finland ble åpnet i 1996. Dagen ble innført 1996.

325. mars
Maria budskapsdag. En tradisjonell samisk merkedag som i Den norske kirke er lagt til nærmeste søndag.

424. juni
Sankthansdagen eller midsommarafton, i Sverige lagt til fredag mellom 20. og 26. juni.

59. august
FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger. Innført 1996.

615. august
Dagen da det samiske flagget ble godkjent i 1986, og fødsels­dagen til Isak Saba (1875-1921) fra Unjárga/Nesseby, som skrev teksten til samefolkets sang «Sámi soga lávlla».

718. august
Samerådet ble stiftet i 1956.

826. august
Sametinget i Sverige ble opprettet i 1993. Innført 1996.

99. oktober
Det første sametinget i Norge ble åpnet i 1989.

109. november
Sameparlamentet i Finland ble opprettet i 1973.

Hvem bruker flagget?
Det samiske flagget blir brukt av sametingene i Norge, Sverige og Finland, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner, enkelte statlige institusjoner og private. Det bør praktiseres en restriktiv linje i kommersiell sammenheng.

Når brukes flagget?
Flagget blir brukt ved offisielle flaggdager og andre høytidelige anledninger. Samekonferansen har bestemt at bruken av samenes flagg skal følge reglene for flagging i de respektive landene.

Flaggregler
I Norge heises flagget kl 8 fra mars til oktober, ellers kl 9, og fires ved solnedgang, senest kl 21. I Nordland, Troms og Finn­mark flagger man mellom kl 10 og kl 15 fra november til februar.

Rangering
Det samiske flagget rangerer etter nasjonalflaggene. Det range­rer også etter flaggene for Grønland, Færøyene og Åland. Det samiske flagget bør gå foran fylkes- og tilsvarende flagg, fordi det er et symbol for en gruppe som nasjonalt når utover et enkelt fylke. Slik er det likestilt med Den norske kirkes flagg.