Start på nytt

22. FEBRUAR - PETER STOL

Peter stol (Petrus Cathedratus) ble med et folkelig navn kalt Per varmstein. Dagen var også kjent som Petersmesse om våren. Det var en feiring til minne om at Peter først inntok biskopstolen i Antiokia (nå Antakya i Tyrkia) og senere pavestolen i Roma.

Peter stol er restene av en nidagers minnefest for de døde som ble feiret i Roma fra 13. til 22. februar i førkristen tid. Siste dag møttes alle slektningene til et felles måltid, hvor det ble holdt av en tom stol for den døde.

Kristen fest
For de kristne ble denne skikken gjort om til Cathedra (Den hel­lige stol), en fest som markerte at man sluttet opp om den romerske biskopen og hans gjerning.

Alternativ forklaring
Andre tradisjoner vil ha det til at 22. februar var dagen da apos­telen Peter tok opp sitt embete som biskop av Roma.

Apostelen Peter
Apostelen Peter het egentlig Simon, men Jesus kalte ham Kefas (gresk Petros), som betyr klippen. Alle navnene er brukt i Det nye testamente. Kombinasjonen Simon Peter forekommer også.

Korsfestet i Roma
Sannsynligvis endte Peter sitt liv i Roma under Neros forfølgelse ca. år 64. Ifølge tradisjonen ble han korsfestet. En kirke ble siden reist over hans grav på samme sted som Peterskirken står i dag.

Feiring fra 400-tallet
Den kristne feiringen er kjent fra Roma midt på 400-tallet og bredte seg til resten av Europa. Den ser ut til å ha blitt glemt på 600- og 700-tallet, men ble gjenopptatt etter år 1000.

Sammenslått festdag
Festene for «Peters stol i Roma» og «Peters stol i Antiokia» var opprinnelig to ulike festdager. I den katolske kirke ble de slått sammen, og fram til 1558 ble de feiret på samme dato, 22. februar. Deretter ble feiringen lagt til 18. januar fram til 1969, da festen fikk tilbake sin opprinnelige dato.

Værmerker
I folketroen het det at St. Peter kastet varme steiner i vannet denne dagen, så telen og isen løsnet. Mange steder ble det regnet som første vårdag.

Primstaven
På primstaven ble Peters stol avmerket med en stein eller en nøkkel.